شي حلو بحرف الجيم

  جَنْبَك جنَّيْتْ وجَنَّنْني الجَمال الجايي جِِنْدي عَ جِسْرالجنون، جُوّات الجَسَدْ جِمْدان من دون مسّاج وعَ جْبيني تاجْ مجَمَّلني من دون مكياج. جبّار جمعتني فيه الجروح، والجروح جزء من الجواب، والجواب تحت جفوني متجلّي. جريء جرَّب بجمالو يجذب جارتو، جَغَل وبظرف جِمعة جِمعتين جابني جورة حضرة جَنابو، جابني جورة جوّات قلبو الجوعان يسمع جملة من…

Aujourd’hui…

Aujourd’hui, quelques personnes ont revêtu ma journée de joie, de gratitude et de confiance. Aujourd’hui, une lueur de persévérance et d’assiduité a ouvert mon cœur pour l’écriture, ce monde virtuel qui me prend sous ses ailes, qui me calme et m’apaise, ainsi, très adroitement. Aujourd’hui, j’ai remercié Dieu de m’avoir inondée de Ses grâces et…